Meet the Fellows

Alexandre Gouveia

Alexandre Gouveia

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Curious
Allana Costa

Allana Costa

Master program

MSc in Management

Keyword

The Goal-driven
André Benedy

André Benedy

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Analytical
Andreas Nowottny

Andreas Nowottny

Master program

International Masters in Finance

Keyword

The Ambitious
Anna Averina

Anna Averina

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Thoughtful
Annie Maniscalco

Annie Maniscalco

Master program

MSc in Management

Keyword

The Empathetic
Beatriz Duarte

Beatriz Duarte

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Committed
Beatriz Jardim

Beatriz Jardim

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Motivator
Bruna Coutinho

Bruna Coutinho

Master program

MSc in Finance

Keyword

The People Person
Carmo Gomes

Carmo Gomes

Master program

MSc in Management

Keyword

The Enthusiastic
Carolina Lopes

Carolina Lopes

Master program

International Masters in Management

Keyword

The Curious
Carolina Massa

Carolina Massa

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Fighter
Celine Dagher

Celine Dagher

Master program

International Masters in Finance
Daniel Hu

Daniel Hu

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Resilient
Davi Ferreira

Davi Ferreira

Master program

MSc in Economics

Keyword

The Focused
Diana Gato

Diana Gato

Master program

MSc in Finance
Elena Pangrazzi

Elena Pangrazzi

Master program

International Masters in Management
Filipe Berjano

Filipe Berjano

Master program

MSc in Economics
Filipe Valadas

Filipe Valadas

Master program

International Masters in Management

Keyword

The Hard-Worker
Florentine Kees

Florentine Kees

Master program

International Masters in Management

Keyword

The Versatile
Francisco Rodrigues

Francisco Rodrigues

Master program

MSc in Economics

Keyword

The Complex
Gabriella Romeo

Gabriella Romeo

Master program

International Masters in Management

Keyword

The Resilient
Gonçalo Lebre de Freitas

Gonçalo Lebre de Freitas

Master program

MSc in Economics
Inês Fernandes

Inês Fernandes

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Competent
Inês Marques

Inês Marques

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Persistent
Iryna Demchyk

Iryna Demchyk

Master program

International Masters in Management

Keyword

The Versatile
Jenny Streb

Jenny Streb

Master program

International Masters in Management
Joana Marchão

Joana Marchão

Master program

MSc in Management

Keyword

The Joyful
Joana Tam

Joana Tam

Master program

MSc in Management

Keyword

The Spontaneous
João Bernardo

João Bernardo

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Perfectionist
João Bilé

João Bilé

Master program

MSc in Management
João Oliva

João Oliva

Master program

MSc in Finance
João Ramos

João Ramos

Master program

International Masters in Finance
Lars Opfermann

Lars Opfermann

Master program

International Masters in Finance

Keyword

The Ambitious
Lucrezia Mazza

Lucrezia Mazza

Master program

MSc in Management

Keyword

The Passionate
Luís Rebelo dos Santos

Luís Rebelo dos Santos

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Focused
Luísa Gaspar

Luísa Gaspar

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Proactive
Maria Gabriela Teixeira Duarte

Maria Gabriela Teixeira Duarte

Master program

MSc in Management

Keyword

The Dreamer
Maria Luís Vasconcelos

Maria Luís Vasconcelos

Master program

MSc in Management

Keyword

The Ambitious
Marta Gomes

Marta Gomes

Master program

MSc in Management

Keyword

The Determined
Martin Zapke

Martin Zapke

Master program

MSc in Management

Keyword

The Ambitious
Max Preuß

Max Preuß

Master program

International Masters in Management

Keyword

The Attentive
Miguel Garção

Miguel Garção

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Balanced
Nuno Ribeiro

Nuno Ribeiro

Master program

MSc in Management

Keyword

The Ambitious
Paulo Pitta e Cunha

Paulo Pitta e Cunha

Master program

MSc in Management

Keyword

The Determined
Ricardo Amaral

Ricardo Amaral

Master program

MSc in Finance
Ricardo Correia

Ricardo Correia

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Perfectionist
Roberta Trento

Roberta Trento

Master program

MSc in Finance
Rodrigo Barrela

Rodrigo Barrela

Master program

MSc in Economics

Keyword

The Chilled
Sarah Stohrer

Sarah Stohrer

Master program

MSc in Economics

Keyword

The Enthusiastic
Sofia S. Nunes

Sofia S. Nunes

Master program

International Masters in Finance

Keyword

The Smiley
Stephan Förtsch

Stephan Förtsch

Master program

MSc in Management
Tiago Bernardino

Tiago Bernardino

Master program

MSc in Economics

Keyword

The Fast-learner
Tobias N. Becker

Tobias Becker

Master program

International Masters in Finance

Keyword

The Devoted
Tomás Ambrósio

Tomás Ambrósio

Master program

MSc in Finance

Keyword

The Ambitious
Zhuowen Chen

Zhuowen Chen

Master program

International Masters in Management

Keyword

The Doer